Elektriciteit en netwerk

22-04-2020 2322 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel energie gaat West-Overijssel via zon en wind opwekken in 2030 en wat is impact op het netwerk?

Het West-Overijsselse bod van 1,6 TWh aan elektriciteit uit zon en wind is van onderop opgebouwd, vanuit de lokale plannen en ambities van de 11 gemeenten. We zijn niet met lege handen begonnen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. Daarnaast hebben we gekeken naar wat er in de pijplijn zit en hebben een realistische inschatting gemaakt welke zonneparken en windmolens op korte termijn daadwerkelijk gebouwd gaan worden.  Tot slot hebben we de plannen en ambities van de 11 gemeenten samengebracht en een verkenning uitgevoerd naar de (technische) potentie voor grootschalige opwek in de gemeenten. Zo zijn we tot ons bod gekomen. Een bod waarin elk van de 11 gemeenten verantwoordelijk is voor zowel haar eigen deel van het bod, als voor het totaal van 1,6 TWh.

In de concept-RES hebben we nog geen zoekgebieden opgenomen. Dat komt omdat de gemeenten in West-Overijssel in verschillende fases zitten: de ene gemeente heeft al concrete zoek- of uitsluitingsgebieden benoemd, de andere is nog volop in gesprek met haar inwoners over de energietransitie. Om die lokale processen niet te verstoren hebben we besloten de uitwerking naar concrete zoekgebieden in de RES 1.0 op te nemen.

De concept-RES is eigenlijk een RES 0,5, in die zin dat het een eerste stap is die richting geeft aan de energietransitie in West-Overijssel. Het doel van de 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in 2030 ligt vast: de uitwerking van het hoe, waar en wat precies werken we het komende jaar verder uit, samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In Hoofdstuk 6 van de concept RES Naar een opgewekt West-Overijssel is meer info te vinden over het bod, inclusief de onderverdeling naar de 11 afzonderlijke gemeenten.

Netwerk

In sommige gebieden in West-Overijssel is momenteel weinig of zelfs geen transportcapaciteit van elektriciteit beschikbaar om grotere duurzame energieprojecten aan te kunnen sluiten. Dit wordt ook wel transportschaarste genoemd. Om het netwerk uit te kunnen breiden is het voor de netbeheerders van wezenlijk belang om te weten waar de uitbreidingen nodig zullen zijn. Oftewel: waar de grootschalige duurzame opwek plaats zal vinden. De RES kan dit inzicht bieden, zodat de netbeheerders de aanpassingen aan hun infrastructuur (tijdig) kunnen inplannen.  

Het bod van RES West-Overijssel vergt uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Om de impact hiervan te bepalen, is het bod van 1,6 TWh opwek in 2030 doorgerekend door de netbeheerders. De resultaten van die doorrekening zijn te vinden in de Bouwsteen Elektriciteitsnetwerk.

Cookie-instellingen