Duurzaam Overijssel

Samenwerken aan een duurzaam West-Overijssel

Minder energie verbruiken en de energie die we nodig hebben lokaal en duurzaam opwekken. Dat is waar we als regio West-Overijssel samen aan werken. Dat doen we om klimaatverandering tegen te gaan. Tegelijkertijd wordt de lucht schoner en zijn we minder afhankelijk van energie uit andere streken en werelddelen.  Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen. We doen dat als elf gemeenten, provincie, vier waterschappen, de netbeheerders en maatschappelijke organisaties samen.


Deze samenwerking krijgt vorm in de Regionale Energiestrategie (RES).
De RES is een middel om samen te onderzoeken hoe en waar we met zon en wind energie kunnen opwekken en hoe we dat via het energienetwerk kunnen transporteren. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. We werken daarbij over de gemeentegrenzen heen.


Wij zijn niet de enige regio die hieraan werkt. Nederland is ingedeeld in dertig energieregio’s. West-Overijssel is er daar dus één van. Binnen de regio’s werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan de energietransitie. In de Regionale Energiestrategie (RES) leggen ze hun afspraken vast.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"235016"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen