Ruimtelijke kwaliteit

22-04-2020 1612 keer bekeken 0 reacties

Wat staat er in de concept-RES over de impact van zonneparken en windmolens op onze leefomgeving?

De uitvoering van de regionale energiestrategie heeft grote impact op onze leefomgeving. Het maken van goede ruimtelijke keuzes is van belang om onze leefomgeving nu en in de toekomst te kunnen blijven gebruiken én beleven.

We hebben in de concept-RES drie uitgangspunten benoemd voor ruimtelijke kwaliteit:

·       Het combineren van opgaven en meervoudig ruimtegebruik;

·       Aansluiten bij gebiedsspecifieke kenmerken;

·       Efficiënt koppelen van vraag en aanbod.

In het vervolgproces naar de RES 1.0 gaan we dit verder uitwerken tot richtinggevende ontwerpprincipes die we vervolgens toepassen op ons bod van 1,6 TWh opwek van duurzame elektriciteit.

Cookie-instellingen