Hebben we nog wel meer windmolens nodig?

14-06-2021 1423 keer bekeken 0 reacties

Je hoort in de media nog wel eens dat er al genoeg zonneparken en windmolens gepland zijn om de benodigde 35 TWh aan zonne- en windenergie in Nederland te halen. Of dat we alleen maar onze daken vol met zonnepanelen hoeven te leggen. Hoe zit dat? Zijn al die plannen in de RES nog wel nodig?

Doel al gehaald?

Volgens dr. ir. Martien Visser is het doel uit het Klimaatakkoord van 35 TWh zonne- en windenergie in 2030 al bijna gehaald. Deze conclusie baseert hij op landelijke cijfers van reeds gerealiseerde zon- en windprojecten en plannen die nog in de pijplijn zitten. Nu lijkt het woord pijplijn duidelijk: plannen die onderweg zijn naar uitvoering. Maar zo simpel ligt het niet. Want veel plannen halen de eindstreep niet. Bijvoorbeeld omdat de gemeente vindt dat het plan niet aan de gestelde eisen voldoet. Of omdat de eigenaar van het dak of de grond toch de benodigde investering niet kan of wil doen. Het is dus de vraag hoeveel projecten uit de pijplijn ook daadwerkelijk zullen bijdragen tot het gestelde doel van 2030. Iedereen hanteert zijn eigen definitie voor wat een ‘realistische’ pijplijn is: dat deel dus waarvan men aanneemt dat die wel de eindstreep haalt.

60% ambitie

Bovendien zijn er grote verschillen per regio. Als we kijken naar de RES-regio West-Overijssel, dan zien we dat op dit moment ongeveer 20% van het bod van in totaal 1,8 TWh is gerealiseerd en er nog voor zo’n 20% aan projecten in de realistische pijplijn zit, volgens de definitie zoals de RES-regio West-Overijssel die hanteert. De overige 60% is ambitie en moet nog tot concrete projecten omgezet worden de komende jaren. Er is dus nog een hoop te doen in West-Overijssel voordat we daadwerkelijk 1,8 TWh aan zonne- en windenergie opwekken in 2030.

Eerst zon- op-dak!

We schrijven erover, we willen het en ook de RES-regio West-Overijssel adviseert ‘begin met zon-op-dak’. En daar begint het ook. De elf gemeenten in de regio West-Overijssel hebben gezamenlijk een totaaloppervlakte aan dak van 35,8 m2 die geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit staat gelijk aan 3,2 TWh opgesteld vermogen per jaar: en klaar is de energie ambitie, zou je zeggen. De realiteit ligt genuanceerder. Particulieren zullen niet snel meer stroom opwekken dan ze zelf gebruiken, zo blijft er dakvlak onbenut. De zonnepanelen hebben verschillende formaten en komen optimaal tot opwek onder een bepaalde hoek en in een bepaalde opstellingsrichting. Hier wordt met de bouw van een huis of pand geen rekening mee gehouden. Grootschaliger opwek op dak met teruglevering naar het net vraagt om een zwaardere aansluiting op het netwerk. Hierop is ons elektriciteitsnetwerk niet ingericht. En juist die grootschalige zon-op-dak is onderdeel van de RES. Alles onder de 15 Kwp valt niet onder de doelstelling van de RES. Dat wil niet zeggen dat grootschalige zon-op-dak in de RES niet mogelijk is. Zeker niet: ook West-Overijssel zet volop in op zon-op-dak.. Maar het kan gewoonweg niet de enige oplossing zijn in de doelstellingen die we vanuit het Klimaatakkoord te realiseren hebben. Daarom zullen we ook in West-Overijssel richting 2030 niet alleen zon-op-dak moeten realiseren, maar ook windmolens en zonneparken. 

 

 

Cookie-instellingen