Hoeveel zonne- en windenergie wekken we nu op in Nederland?

14-06-2021 2352 keer bekeken 0 reacties

Je hoort vaak dat we in Nederland al best veel zonne- en windenergie opwekken. Maar is dat ook zo? Hoeveel zonne- en windenergie wekken we nu op in Nederland?

In het jaar 2020 hebben we samen in Nederland  flink meer energie opgewekt door gebruik van zon en wind dan het jaar ervoor. In totaal is het aandeel duurzame energie met 40% gestegen ten opzichte van 2019.  Plannen voor ontwikkeling van hernieuwbare energie die in de loop van 2019 en 2020 tot realisatie zijn gekomen hebben daaraan bijgedragen. De productie van stroom uit zonnepanelen is in 2020 met meer dan de helft toegenomen, van 5,3 miljard kWh in 2019 naar 8,1 miljard kWh vorig jaar. De stijging houdt direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit (van zowel klein- als  grootverbruikers).

Hoeveel energie denk jij dat we duurzaam opwekken met wind op land in Nederland?

Windenergie is meer zichtbaar in ons landschap dan zonnepanelen. Het voordeel van wind ten opzichte van zon is dat er minder oppervlakte voor nodig is en er effectiever stroom opgewerkt wordt dan bij zon. Het opgestelde vermogen op land aan windenergie steeg in 2020 vergeleken met een jaar eerder met ruim 17 procent (3500 MW) naar 4100 MW eind 2020. De productie van stroom uit windenergie is met bijna 20% toegenomen naar 8,9 miljard kWh.

Waar komt onze energie dan vandaan?

Op www.energieopwek.nl is realtime de opwek aan hernieuwbare energie per dag, maand en jaar te bekijken. In 2020 verbruikten we in Nederland 111,207 miljard kWh. Als je het verbruik afzet tegen de opwek van zonne- energie en wind op land wekken we daarmee 15% van de behoefte op. Als we alle duurzame energiebronnen meerekenen zoals wind op zee, geothermie en biogas, dan wekken we in totaal 25% van onze behoefte duurzaam op in 2020. Dat zijn forse stappen vooruit ten opzichte van voorliggende jaren, maar we hebben ook nog forse stappen te zetten om onze doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken in het klimaatakkoord te behalen. In 2030 willen we  70% van alle gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken.

Wind en zon in landschap

Per geproduceerde kWh is windenergie grofweg de helft goedkoper dan energie opgewekt met zonnepanelen. Wind en zon is in praktijk een prachtige combinatie. Wanneer er veel zon is, is er vaak minder wind. En wanneer er veel wind is, komt er in praktijk minder zonkracht voor. Een windmolen van 4 MW levert ongeveer 12.500 MWh (12.500.000 kWu)) per jaar. Een hectare zonneveld met een vermogen van 0,9 MW levert ongeveer 850 MWh (850.000 kWu) per jaar op. Een voetbalveld is ongeveer een halve hectare. Eén windmolen levert zo gemiddeld evenveel hernieuwbare energie als 30 voetbalvelden met zonnepanelen. Hoeveel zonne- en windenergie we de komende jaren gaan opwekken in Nederland is afgesproken in de 30 RES-regio’s in Nederland en vastgelegd in de RES 1.0. Gemeenten, provincie en waterschappen werken in deze regio’s samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, inwoners en ondernemers om te kijken wat de mogelijkheden op welke locaties zijn, rekening houdend met het landschap, de mensen die er wonen en het netwerk.

0  reacties

Cookie-instellingen