Energie van A tot Z

Els Holsappel 19-04-2020 532 keer bekeken 0 reacties

Wat betekenen termen als energietransitie, RES, van het gas af en TWh? Je vindt de antwoorden hier.

Energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen (zoals aardgas, benzine en diesel) naar hernieuwbare energie (zoals zonne- en windenergie).

Energieneutraal: net zoveel energie (duurzaam) opwekken als dat je verbruikt.

Fossiele energie: energie van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkool. Fossiele 
brandstoffen zijn ontstaan uit versteende resten van planten en dieren en kunnen opraken. Bij verbranding veroorzaken ze CO2-uitstoot.

Hernieuwbare energie: energie afkomstig van natuurlijke bronnen die voortdurend worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht en zon. Deze bronnen raken nooit uitgeput.*

Klimaatakkoord: in 2015 zijn op de internationale Klimaattop van Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan twee graden stijgt. In het regeerakkoord van kabinet Rutte-III is deze afspraak voor Nederland vertaald in een zogeheten Klimaatakkoord, met de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Om te beginnen met 49% in 2030.  

MW: MegaWatt: een watt is een eenheid voor elektrisch vermogen. Megawatt staat voor 1.000 kW (kiloWatt). 
kWh: een kilowattuur (kWh) is een eenheid die de hoeveelheid elektrische energie aangeeft. 
TWh: een Terawattuur (TWh ) is 1.000.000.000 Kilowattuur. 

Van het gas af: volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten uiterlijk in 2021 hun plannen klaar hebben om woningen en anderen gebouwen van het gas af te halen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten alle huizen, kantoren en bedrijfsgebouwen namelijk in 2050 zonder aardgas worden verwarmd.

RES: Afkorting van Regionale Energiestrategie. De RES gaat lopen als het Klimaatakkoord is gesloten. De RES is een optelsom van alle gerealiseerde en geplande duurzaam opgewekte energie binnen de 11 gemeenten in West-Overijssel. In december 2019 wil het Rijk weten wat we in onze regio gaan doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

* Rekenvoorbeeld: een windturbine van 3 MW kent per jaar circa 2000 vollast uren en levert dan 6.000 Mwh aan energie per jaar. Stel dat 1 woning nu 3500 Kwh per jaar verbruikt, dan compenseert 1 turbine dus het elektriciteitsverbruik van circa 1.700 woningen.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.