Hoeveel zonne- en windenergie wekken we nu op in Nederland?

Els Holsappel 24-09-2020 247 keer bekeken 0 reacties

Je hoort vaak dat we in Nederland al best veel zonne- en windenergie opwekken. Maar is dat ook zo? Hoeveel zonne- en windenergie wekken we nu op in Nederland?

Hoeveel stroom wekken we al duurzaam op in Nederland met zon en wind? Als je overschat hoeveel er is, dan onderschat je hoeveel er nog gedaan moet worden. 

Hoeveel energie denk jij dat we duurzaam opwekken met zon in Nederland?
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders denken dat we 17% van de totaalenergie die we met elkaar verbruiken opgewekt wordt door zonnepanelen. In werkelijkheid is dit maar 1%. Dit heeft ook te maken met het feit dat dat je veel zonnepanelen nodig hebt om een substantieel aandeel opwek te genereren. Er liggen nu 16 miljoen zonnepanelen op woningen, bedrijfsgebouwen en zonneparken. Dat is in totaal 26 km2. 

Hoeveel energie denk jij dat we duurzaam opwekken met wind op land in Nederland?
Windenergie is meer zichtbaar in ons landschap dan zonnepanelen. Het  gebruik van windenergie is Nederlanders echter niet vreemd en ook in deze tijd gebruiken we windmolens om in te zetten als energiebron. Het voordeel van wind ten opzichte van zon is dat er minder oppervlakte voor nodig is en er effectiever stroom opgewerkt wordt. Nederlanders denken dat we 16% van ons totaalverbruik opwekken met windenergie. De teleurstellende werkelijkheid is 2%. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt van wat we in Nederland aan wind op land kunnen ontwikkelen in 2050. Meer stroom opwekken met minder windmolens dan we nu hebben is theoretisch een optie door bestaande te vervangen door windmolens die meer stroom opwekken. Momenteel staan er 2.032 windmolens op land opgesteld in Nederland. 

Waar komt onze energie dan vandaan?
Op www.energieopwek.nl is realtime de opwek aan hernieuwbare energie per dag, maand en jaar te bekijken. Maar die hernieuwbare energie bij elkaar opgeteld leveren maar 7% van ons totale energieverbruik. Voor de overige 93% maken we gebruik van fossiele brandstoffen. In andere Europese landen is de opwek uit hernieuwbare bronnen ten opzichte van het verbruik gemiddeld 17%. We hebben nog een uitdaging voor ons liggen, die we ook graag aangaan.

Wind en zon in landschap
Per geproduceerde kWh is windenergie grofweg de helft goedkoper dan energie opgewekt met zonnepanelen. Wind en zon is in praktijk een prachtige combinatie. Wanneer er veel zon is, is er vaak minder wind. En wanneer er veel wind is, komt er in praktijk minder zonkracht voor. Een windmolen van 4 MW levert ongeveer 12.500 MWh (45 TJ) per jaar. Een hectare zonneveld met een vermogen van 0,9 MW levert ongeveer 850 MWh (3,08 TJ) per jaar op. Een voetbalveld is ongeveer een halve hectare. Eén windmolen levert zo gemiddeld evenveel hernieuwbare energie als 30 voetbalvelden vol zonnepanelen. Hoeveel zonne- en windenergie we de komende jaren gaan opwekken in Nederland wordt nu binnen de 30 RES-regio’s in Nederland onderzocht. Gemeenten, provincie en waterschappen werken in deze regio’s samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, inwoners en ondernemers om te kijken wat de mogelijkheden op welke locaties zijn, rekening houdend met het landschap, de mensen die er wonen en het netwerk. 

Peiljaar voor alle genoemde cijfers is 2018. Dit zijn de meest recent beschikbare cijfers.

 

0  reacties

Cookie-instellingen