Samenwerking

Els Holsappel 22-04-2020 1003 keer bekeken 0 reacties

Wie werken er mee aan de regionale energiestrategie in West-Overijssel? En wie praten er mee?

We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.

In het ontwikkelproces naar de concept-RES hebben we met verschillende partijen samengewerkt: van volksvertegenwoordigers tot energiecoöperaties en van  natuurorganisaties tot inwoners.  Dat doen we steeds op twee niveaus: lokaal en regionaal.

Raden, staten en ab’s

De gemeentelijk bestuurders en de gedeputeerde hebben diverse informatiesessies georganiseerd met hun eigen gemeenteraden en de staten. Daarnaast hebben we vanuit de regio een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor raads- en staten leden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Werkgroep RSAB

De werkgroep  raden, staten en algemeen besturen (RSAB)  bestaat uit een vertegenwoordiging van alle betrokken gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De werkgroep heeft een onafhankelijke faciliterende en ondersteunende positie in het besluitvormingsproces.

Participatie lokaal

Elke gemeente heeft het afgelopen jaar haar eigen participatietraject doorlopen. De ene gemeente hield een Energietop, de andere gemeente speelde een Energygame met inwoners, weer een andere gemeente werkt nauw samen met de Duurzame Dorpen en er was zelfs een gemeente die met een praatpaal de dorpen en wijken in is gegaan. Al die gesprekken hebben input opgeleverd die de gemeenten eerst zelf in hun eigen lokale plannen en ambities hebben verwerkt. Die lokale plannen en ambities zijn vervolgens opgenomen in de concept-RES West-Overijssel.  

Participatie regionaal

Op regionaal niveau werken we samen met de adviesgroep. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van de lokale energiecoöperaties, de natuur- en milieuorganisaties, de woningcorporaties, VNO NCW, LTO en BEON. De adviesgroep adviseert, in samenspraak met de maatschappelijke organisaties, het bestuurlijk platform inhoudelijk over de regionale energiestrategie.

In een aanpak van onderop spelen de energiecoöperaties een cruciale rol. Periodiek worden alle ruim 40 energie-initiatieven in West-Overijssel uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een werkgroep van een aantal vertegenwoordigers van energiecoöperaties bereiden die bijeenkomsten voor. De energiecoöperaties hebben aangegeven onder welke voorwaarden zij hun aandeel kunnen realiseren in het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. In het vervolgproces naar de RES 1.0 werken we dit samen verder uit.

Er zijn drie werkateliers georganiseerd waarvoor naast de leden van de adviesgroep diverse maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd. De deelnemers hebben actief meegedacht met en bijgedragen aan de opbouw van de concept-RES, waaronder de ruimtelijke afwegingen.

In de bouwsteen Bestuurlijk en Maatschappelijk Draagvlak is meer informatie te vinden over de samenwerking en participatie binnen de RES-regio West-Overijssel.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.