Windmolens en zonneparken komen in Dalfserveld-West, maar niemand weet nog hoe

21-12-2021 760 keer bekeken

Dalfserveld-West is volgens de gemeenteraad de meest logische keuze voor het opwekken van duurzame energie via windturbines en zonnevelden. Maar de Dalfser politiek stelde maandagavond nog geen strakke uitgangspunten vast voor de manier waarop die vorm moeten krijgen.

De fracties zien nog te veel losse eindjes in het collegevoorstel en zadelden wethouder André Schuurman met flink wat huiswerk op. Met een wijzigingsvoorstel van ChristenUnie, VVD, PvdA en CDA roept een raadsmeerderheid de wethouder op om in overleg met bewoners en grondeigenaren antwoorden te vinden op een groot aantal onduidelijkheden.

Zoals de rol van de Dorpen voor Morgen en een nog op te richten gemeentelijk energiebedrijf, en het zekerstellen van het exclusieve recht van bewoners en grondeigenaren om in de eerste twee jaar met concrete plannen voor energieopwekking te komen. Verder zijn er vragen rond de vrijwillige op- en verkoop van woningen en bedrijven in het gebied.

Kernenergie

Ook moeten nieuwe opties worden meegewogen die in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet worden genoemd, zoals ruimere afstandsnormen voor windmolens en de mogelijkheid van kernenergie.

Naar verwachting komt Schuurman in september volgend jaar met een nieuw voorstel, waarin de kaders definitief worden vastgesteld. Dan gaan ook de twee jaar in die bewoners en grondeigenaren krijgen om eigen initiatieven voor windmolens en zonnevelden in Dalfserveld-West te ontwikkelen.

Maandagavond ging het slechts om ‘conceptkaders’ of ‘richtlijnen’. Een woordenspel waarmee de politiek tijd wint om wethouder Schuurman aan het werk te zetten. Al was die daar in eerste instantie niet gelukkig mee. ,,Ik wil wel de buurt in met een duidelijke opdracht. Anders wordt het erg lastig om gesprekken te voeren en concrete afspraken te maken.’’

Verontrust

De twijfel van de raadsfracties werd vooral ingegeven door de reacties van veel verontruste bewoners van Dalfserveld-West. Dat bleek uit de zeven inspraakreacties tijdens de voorafgaande commissievergadering, maar ook in de aanloop naar de raadsvergadering werden nog veel zorgen geuit. Wethouder Schuurman zei daar begrip voor te hebben. ,,Dat raakt mij ook, het is niet niks. Maar onze opdracht moet ergens landen.’’

D66 stemde tegen het voorstel als geheel omdat de procedure volgens raadslid Ben Schrijver onzorgvuldig is verlopen. ,,Kwaliteit van beleid hoort boven snelheid te gaan.’’ Volgens hem hebben sommige bewoners twee weken de tijd gehad om alle stukken te lezen en te reageren. Schuurman sprak dat tegen: ,,We hebben een strakke planning gevolgd, maar het is geen haastklus.’’

Zoekgebieden spreiden

Een tweede amendement, van ChristenUnie, VVD en PvdA, haalde het niet. De fracties willen de zoekgebieden spreiden en grootschalige opwekking onderzoeken in Oudleusenerveld-Oost en Dalmsholte (zonneparken) en Nieuwleusen-West (windturbines). Met name de PvdA vindt de laatste locatie – waar al een tiental windmolens zijn geplaatst – een logisch vervolg, temeer daar Dalfserveld-West mogelijk niet voldoende kan bieden voor alle energie die de gemeente tot 2050 moet opwekken.

bron: De Stentor

Cookie-instellingen